(NTB): I et forsøk på å få knekken på lakselus, skal et oppdrettsselskap i Nordland teste å produsere ferskvann av sjøvann og pumpe ferskvannet inn i merdene.

I naturen blir laksen avluset når den går opp i elvene, fordi lusa ikke klarer seg i ferskvannet. Målet med forsøket i Nordland er å kopiere denne naturmetoden i stedet for å bruke kjemikalier mot lusa, skriver Stavanger Aftenblad.

Ved hjelp av vannbehandlingsutstyr skal sjøvannet gjøres om til ferskvann, som igjen skal pumpes inn til fisken i merdene. Nett skal sørge for at vannet holder seg i merdene, slik at det oppstår et ferskvanns- eller brakkvannsmiljø. Det er i hvert fall teorien.

– Det er store usikkerhetsmomenter knyttet til dette prosjektet. Vi vet ikke om det vil fungere. Men vi har satset et titalls millioner kroner på prosjektet og vil teste det. Dersom metoden virker, vil dette være en svært miljøvennlig og naturlig måte å hindre lusepåslag på, sier daglig leder Odd Strøm i oppdrettsselskapet Nova Sea.