Det mye omtalte Naust-prosjektet ved Sistranda skole blir ikke videreført dette skoleåret.

Prosjektet, som har en historie tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, var et tilbud til teoritrøtt ungdom. Elevene fikk her være med på sjørelatert aktivitet en skoledag i uka.

Prosjektet har ligget nede i perioder også tidligere, men for to år siden ble det startet opp på nytt, da som en tjeneste Sistranda skole kjøpte fra Frøya videregående skole. Tross sterke politiske føringer på at prosjektet skulle videreføres, ble det ikke bevilget ekstra penger. Det kostet skolen 165.000 i skoleåret å ha tilbudet.

Sist vår hadde skolen en evaluering av prosjektet. I følge et notat som legges fram for driftsutvalget i Frøya kommune, kom det fram fra kontaktlærerne at de ikke så noen effekt i form av motivasjon hos elevene som hadde vært med på prosjektet. Dette, sammen med den vanskelige økonomien, gjorde at skolen valgte ikke å videreføre Naust-prosjektet dette skoleåret.