Maria skrev seg inn i Hitras kirkehistorie. Nå blir det annen jobb utenbygds