Lakselus er et parasittisk krepsdyr som spiser skinnet på laks og sjøørret. I naturlig tilstand er skapningen harmløs, men den store tettheten av oppdrettslaks skaper unaturlig gode oppvekstforhold for lakselusa. Uten kjemisk behandling av laksen for å ta knekken på lusa gjør den stor skade på oppdrettslaks og villfisk. Men dersom noen få lus overlever på grunn av feil behandling kan avkommet deres igjen bli resistente mot kjemikaliene. I Nord-Trøndelag ble det oppdaget resistent lakselus i fjor og oppdrettere i fylket sliter i år med lusetall som ligger langt over forskriften fra Mattilsynet. I Hordaland og Sogn og Fjordane er det oppdaget resistent lakselus i fire anlegg i høst.

Norges Jeger- og fiskerforbund, Norske Lakseelver og Norges Bondelag mener at resistent lakselus nå sprer seg langs kysten og vil føre til en epidemilignende oppblomstring av lus. Dette vil bli en katastrofe for villaksen og sjøørreten som i verste fall kan utrydde mange av våre ville bestander. De advarer mot at situasjonen kan bli den samme som i Chile der oppdrettsnæringen ikke lenger har noen effektive midler mot lakselus, noe som utgjør en økonomisk trussel mot oppdrettnæringen på grunn av skader på oppdrettslaksen og redusert salgspris. Det har ført til dramatiske konsekvenser for både eierne og lokalsamfunnene. Derfor ber de nå fiskeriminister Helga Pedersen om å stoppe tildelingen av 65 nye oppdrettskonsesjoner før situasjonen er under kontroll.