Takk til alle som har gitt oss konstruktive tilbakemeldinger de snart tre ukene som har gått siden vi lanserte nye hitra-froya.no. Tilbakemeldingene spenner over hele registeret; Fra "veldig bra" til de rasende. Og alle var ventet. Når vi kaster den desidert mest brukte nettsida i øyregionen på båten, må vi vente reaksjoner. Men vi gjorde det jo selvsagt bare fordi vi er overbevist om at den nye blir bedre.

Daglige justeringer

Så har det seg sånn at vi lanserte før alt var 100 prosent på plass og ferdig testet.  Vi foretar daglig justeringer av både teknisk og visuell art - senest i slutten av uka endret vi visning av mange av bildeformatene for å rydde opp i designet.Vi har også hatt noen utfordringer på visning på enkelte skjermtyper og nettlesere, men mener vi har luket bort det meste nå. Også her ønsker vi deres konkrete tilbakemeldinger (gjerne med et bilde av skjermen din som dokumentasjon) dersom du opplever vanskeligheter på din maskin. Vi beklager uansett til de av dere som har opplevd slike forstyrrelser.

Nett-debatten snart tilbake

Når jeg summerer tilbakemeldingene, er det to-tre ting som nevnes spesielt; Den tradisjonelle nettdebatten og gratistorget savnes sterkt. Jeg burde sagt fra tidligere, men kan i alle fall forsikre nå: Det kommer snart på plass igjen.

Nettdebatten

Mange savner den ”gode gamle” nettdebatten. Det har vi forståelse for. Og det har også hele tiden vært meningen at den skal vi få på plass. Inntil leverandøren har utviklet teknologien ferdig, har vi valgt å eksperimentere litt med en nærmere tilknytning til sosiale medier, fortrinnsvis Facebook.

Sist debatterte saker

Når debatten er tilbake, vil det også være mulig å lage oversikter over de mest og sist debatterte sakene o.l. Mange savner også disse listene for å orientere seg i nyhetsbildet i øyregionen.

Gratistorget

Gratistorget har blitt en større suksess enn vi hadde trodd da vi introduserte det for et par år siden. Her kan alle gi eller få ting helt gratis. Også Gratistorget er under modernisering, og da i ny drakt og forbedret funksjonalitet når det er tilbake innen kort tid.

Hvorfor er det sånn at ikke alt er ferdig?

Hovedårsaken er at lokalavisa Hitra-Frøya er pilot i et enormt utviklingsarbeid på digital side i vår avisgruppe, som også inkluderer en helt nyutviklet teknologisk plattform. Lokalavisa har stått helt sentralt i denne utviklingsprosessen, på godt og vondt. Vondt i den forstand at vi får ta litt av støyten for at ikke alt er perfekt fra dag 1. Godt, fordi det har gitt oss en unik lærdom om hva dagens og morgendagens nettbrukere forventer og kan forvente seg. Det skal komme deg som leser av hitra-froya.no tilgode.

Det er denne nye plattformen du nå leser hitra-froya.no på. De gode historiene må fortsatt letes fram ved god, gammeldags journalistikk. Men ny ”motor” gjør oss i stand til å være enda mer fleksible i tilbudet både til lesere og annonsører. Lista over ideer er lang, men for eksempel kommer vi snart med en helt ny video-side, og ikke minst gleder vi oss til å kunne lansere en egen versjon tilpasset mobiltelefonen din.

Har du synspunkter og/eller ideer til videre utvikling og forbedring? Send dem gjerne til meg på bjorn@hitra-froya.no

Med vennlig hilsen

Bjørn Rønningen

Redaktør

Lokalavisa Hitra-Frøya