Leder i Hitra Eldreråd opplyste i siste møte at Eldrerådet på Frøya vil arrangere Eldres dag 2014 i det nye kulturhuset på Frøya, og at det blir felles arrangement med Eldres Råd på Hitra.

Eldres Råd på Hitra er positiv til samarbeidet og går inn for at eldrerådene har fellesmøte i forkant av arrangementet.