Seaweed Energy Solutions(SES) og datterselskapet Biotrål fikk nylig to konsesjoner til å utvide tareproduksjonen i farvannet rundt Frøya, samtidig som de investerer i en pilotfabrikk for videreforedling av tare på Dolmøya, som lokalavisa tidligere har skrevet.

[M1]

Bildet over: Taregründer Pål Bakken(t,h), opprinnelig fra Frøya har stor tro på at taredyrking kan bli en viktig næring. Her sammen med marinbiolog Luiza Neves under prøvehøsting av sukkertare ved Seaweed Energy Solutions testanlegg på Frøya.

Både investeringsselskapet Kverva (som eier Salmar) og flere andre investorer har kjøpt seg inn i selskapet med 33 millioner kroner, og nylig ble det kjent at Innovasjon Norge støtter fabrikken og dyrkingsanlegg med 28 millioner kroner i lån og tilskudd.

- Et kvalitetsstempel

- Det betyr veldig mye å ha Innovasjon Norge med på laget. Det ene er at finansieringskabalen går opp, og at det letter lånetrykket. Det andre er at å ha Innovasjon Norge  med på laget betyr at vi har fått en langsiktig partner, som er kjempeviktig for bedriften. De har gjort en grundig analyse av vår søknad både ved fylkeskontoret og nasjonalt, og har tro på prosjektet. Det er et kvalitetsstempel ha med seg, sier Svein Jarle Midtøy.

Les mer i tirsdagens papirutgave.

NB: På grunn en tastefeil ble det skrevet at Seaweed Energy Solutions/Biotrål hadde fått 128 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge. Det riktige tallet skal være 28 millioner kroner. Lokalavisa beklager dette.