I dagens HF (papiravis) diskuteres kommunestyrets vedtak om å utrede årsakene til en påstått negativ trend i karakterene i grunnskolen.

– Jeg synes at komitelederens stemmegivning og orienteringer rundt oppvekstsektoren i siste kommunestyre er mildt sagt oppsiktsvekkende, uttaler Dag Willmann. Han mener Bergljot Stokkan bør vurdere sin stilling.

Stokkan er ikke enig i Willmanns kritikk.

– «Medisinen» vi må bruke koster penger. Er Dag Willmann villig til å øke skolebudsjettet for å «friskmelde eleven», spør Bergliot Stokkan. Hun har liten tro på pugglæring for å oppnå gode resultater på nasjonale prøver, og forventer en uforbeholden unnskyldning fra Willmann.

Misforståelse

Etter å ha lest Bergljot Stokkan sitt svar i dagens avis, føler Dag Willmann han vil rydde opp i det han mener er misforståelse.

- Oppvekstkomitèens leder mener at jeg går på person, og ikke på sak i sitt tilsvar på min kritikk i fredagens HF. Hun går sågar så langt at hun kaller det for ærekrenkende.

– Til dette vil jeg si at: Leder av oppvekstkomitéen er ingen person, det er en funksjon! Personen, Bergljot Stokkan innehar for tiden denne funksjonen, men hva jeg mener om personen, Bergljot Stokkan, har ingen ting med denne debatten å gjøre.

- Det må være lov å kritisere oppvekstkomitéens leder i forbindelse med en konkret oppvekst-sak uten at en skal få på seg påstand om ærekrenkelse. Dette er en påstand jeg mener må tilsvares raskt slik at vi slipper at dette eskalerer unødvendig, mener Willmann.

Han forteller at han i sin kritikk har kun brukt begrepet, «Oppvekstkomitéens leder».

– Da blir det en avsporing av debatten å begynne å snakke om ærekrenkelse. Som leder og ansvarlig for denne viktige komiteens arbeid må hun tåle såpass, synes jeg. Slik fungerer det når du tar på deg lederansvar for noe, mener Dag Willmann.

LES E-AVISA HER