Biltilsynet tok før skolestart onsdag morgen oppstilling ved parkeringsplassen på Frøya videregående. Målet var å sjekke mopedene til skoleelevene. Resultatet ble at fire elever fikk anmeldelse på seg, og kjøretøyene deres ble avskiltet. Dette til tross for at det kun kom seks mopedister i løpet av den tida biltilsynet var der. Alle de fire mopedene ble avskiltet fordi de var trimmet til å kjøre i høyere hastighet enn lovlig.

- Det var nok flere mopedister på vei, men de snudde da de så oss. Varslingen går vel fort, når først noen er stoppa og kontrollert. Så det er grunn til å tro at det fortsatt er mange trimmede mopeder på veiene på Frøya, sier Morten Franzen, rådgiver i biltilsynet.