– Skal oppdrettsnæringen vokse må vi ta sykdomsbekjempelse på alvor. Nå skjerper vi innsatsen mot smittespredning og gjør håndteringen av utbrudd mer effektiv, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Forskriften innebærer at det opprettes en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag. Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner.

«Lever med sykdommen»PD-sonen legges det opp til at man lever med sykdommen, men over tid prøver å redusere utstrekningen. Grensen mellom PD-sonen og overvåkningssonene forsterkes, slik at risiko for spredning av sykdommen reduseres.

Det er samtidig lagt inn en fleksibilitet i håndteringen av utbrudd i overvåkningssonen, slik at utbrudd ikke automatisk fører til umiddelbar utslakting av fisken.

– Jeg er veldig glad for at vi har klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokale arbeidsplasser. Erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging kan være vel så effektive som enkeltvise utslaktingsvedtak når sykdommen oppstår, sier fiskeriministeren.

Samler regelverk mot brønnbåterFormålet med forskriften er å redusere konsekvensen av PD i PD-sonen, å hindre at PD etablerer seg i overvåkningssonene og å begrense utbredelsen av de enkelte subtypene av Salmonid alphavirus (SAV), viruset som forårsaker PD.

Samtidig som nasjonal forskrift for PD fastsettes gjøres det enkelte endringer i transportforskriften. Dette gjøres for å samle regelverk som retter seg mot brønnbåter.