Vegtrafikksentralen melder ved 13-tida at Frøyatunnelen er midlertidig stengt. Årsaken skal være at det er observert løse gjenstander i veibanen.

En entreprenør er på vei for å rydde, fortalte Statens vegvesen da.

Cirka klokka 13:35 var tunnelen åpnet igjen.

- Det var en gjenstand nede i tunnelen på frøyasiden. Vi hadde vakta ned og fikk fjernet den. Tunnelen ble åpnet nettopp, sier vakthavende ved vedtrafikksentralen til HF klokka 13:35.