Turlaget ser helst for seg andre løsninger enn offentlig tilrettelagt sti på stranda

foto