ainnsmainns: en annens, ikke mitt

gjærra høtta: rynke brynene

jærsping: syting, klaging. «Det va no nåkka te jærsping på dæ!»

moillpæng: penger til å holde begravelse for

folke lekt: på folkevis. «Det e itj folke lekt å oppfør sæ sånn.»

Ho står før ruvet sett, ho derra ja: Hun holder mål, hun der.

Gå roinnt å gjærra ægg: Gå omkring å gjøre ugagn, trollskap.

Hainn ropa me’n ha måL : Han ropte så høyt han klarte.

Ho vart bra pæn: Hun ble bra sint.

Æ må løys boksa: Jeg må på do.

For «tihægrin» Rita Hovde fra Uttian («Tihægri» er en forkortelse av ordet Uttihægrin - som er en person fra Uttian), har det blitt en livsstil å samle på dialektord og gamle uttrykk.

I gamle dager var det slik at man hadde kallenavn på de som kom fra de forskjellige grendene på Frøya. Uttian ble kalt Tian før, og her var (og er) det mye hegre; derfor dette tilnavnet.

For noen år siden hadde Rita en periode ei dialektspalte gående i HF.

Etter den tid ga hun ut boka «Ord og uttrykk fra Frøya».

Har du noen kommentarer - eller nye ord-, ta gjerne kontakt med Rita: ritahovde@khliland.no eller tlf 72 44 88 19 - 412 76 924.