Det skjer når Snillfjord-politikerne i dag skal ha temamøte. Vindkraft-møtet holdes i kommunestyresalen på rådhuset på Krokstadøra. Statnett, SAE Vind, Zephyr og TrønderEnergi skal alle presentere sine konsesjonssøknader og deretter svare på spørsmål fra politikerne.

Den som ikke har anledning til å møte der, kan følge møtet via nett-tv her på hitra-froya.no. (Møtet starter kl. 10.)

GÅ TIL TV-LINKEN HER (SENDING FRA KL. 10)

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) vil også være tilstede for å informere hvordan saker etter energiloven behandles, prosesser og saksbehandlingstid.