Hør intervjet med Kathrine Furuvik, Karl Petter Ulvan og Tuva Jamtøy, som er litt skoleleie, men har planene klare for fremtiden.

Klikk på bildet over for å høre intervjuet.

Intervjuer er Margrethe Fjeldberg, som har vært utplassert i lokalavisa som journalist.