Hitra og Frøya kommuner har forhandlet fram en avtale med Trøndersk kystkompetanse (TKK) om hvilke oppgaver det regionale utviklingsselskapet skal utføre i samarbeid med kommunene. I morgen (tirsdag) skal formannskapet i Frøya behandle rammeavtalen.

I avtaleforslaget listes det opp fem fokusområder:

1) Kvinnelige entreprenører - skape en arena for kvinnelige entreprenører, ledere, mellomledere og nøkkelpersoner

2) Våre nye landsmenn - I samarbeid med andre regionale aktører: kartlegge ekisterende kompetanse, skape en arena, tilby etablererhjelp og utvikling av komeptanse (språk etc)

3) Ressurssterke fritidsboligeiere - kartlegge, undersøke behov, møteplass, infrastruktur

4) Strategisk næringsplan orkdalsregionen - Bistå Frøya og Hitra kommuner i utarbeidelsen av strategisk næringsplan for orkdalsregionen.

5) «Fløtt heim!» - I samarbeid med lokalavisa gjennomføre innsatser for å få utflyttede øyværinger til å flytte tilbake.

Totalrammen for oppdraget er på 300.000 kroner i året fra hver av de to kommunene.

Daglig leder i TKK, Nils Jørgen Karlsen, gleder seg til å ta fatt på oppgavene.

- Det er politiske og administrative ledere i de to kommunen som har møttes og kommet fram til disse satsingsområdene. Det er både klarsynt og langsiktig tenkt, og dette blir kjempespennede områder å jobbe med, sier Nils Jørgen Karlsen.