Fremskrittspartiets Ungdom på Hitra og Frøya går inn for å ta bort fartssperren på mopeder.

- "Plomba" på mopedene som gjør at kjøretøyet kun kan holde en maksfart på 45 km/t.  Å havne bak en moped i trafikken skaper derfor stor frustrasjon, og fører til uforsvarlige forbikjøringer fra bilistenes side. Ungdommer på moped er dermed utsatt for stor risiko, og mange er redd for å kjøre på trafikkerte veier, mener Vegard Heggvik, formann i Hitra og Frøya FpU. Sammen med Maria Alseth i Sør-Trøndelag FpU går derfor lokalpartiet i øyregionen ut med ønsket om å fjerne denne sperra.