Mannen i slutten av 20-årene, som er bosatt i øyregionen, stod nylig tiltalt i Fosen tingrett for to tilfeller av for seksuell handling med jente som da var under 16 år.

Ved den første anledningen kysset han den unge jenta og førte hånden under hennes bukse og truselinning. Ved en senere anledning strøk han jenta på brystene utenpå og innenfor klærne, ifølge tiltalen.

Tiltalte erkjente straffeskyld for begge tiltalepostene.

Tiltalte og fornærmede, som var kjærester,  hadde snakket om det å ha sex sammen, men fornærmede hadde gitt uttrykk for at hun fortsatt var for ung for dette. Tiltalte har i retten erkjent at han i juli var klar over hvor gammel fornærmede var.

”Leke”

Ved det første tilfellet har tiltalte i retten forklart at han og fornærmede begynte å "leke". Han hadde først strøket fornærmede over magen og deretter ført hånden under buksen og truselinningen til fornærmede. Han hadde stoppet da fornærmede sa nei.

Fornærmede har på sin side forklart at tiltalte hadde tatt hånden hennes og ført henne inn på soverommet. Jenta hadde først trodd at tiltalte hadde "køddet", men ble deretter redd. Hun har forklart at tiltalte holdt henne fast og at han tok hånden ned i buksen hennes.

Tiltalte har erkjent straffeskyld for forholdet, men har benektet bruk av tvang. Han har  erkjent at han kan ha holdt fornærmede fast, men har forklart at han ikke hadde tenkt å gjøre noe mot hennes vilje.

Retten finner det bevist at tiltalte har gjennomført seksuelle handlinger mot fornærmede som beskrevet i tiltalen og at han har handlet forsettlig.

Når det gjelder bruk av tvang, står påstand mot påstand. Retten legger til grunn at fornærmede nok kan ha følt seg presset i situasjonen, men finner at rimelig tvil her skal komme tiltalte til gode.

Mannen har erkjent straffeskyld også for det andre forholdet . Tiltalte og fornærmede var alene i bilen. De begynte å "leke" - ta på hverandre. Tiltalte har erkjent at han ved denne anledning tok på fornærmedes bryster, både utenpå klærne og under klærne. Fornærmede har i retten forklart at hun var med på dette frivillig.

Betinget fengsel

Retten legger til grunn at de to overtredelsene ligger i det nedre området for anvendelse av bestemmelsen, og at det på gjerningstidspunktet var et kjæresteforhold mellom tiltalte og fornærmede.

I formildende retning legger retten vekt på at tiltalte for retten har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Aktor la ned påstand om en straff på betinget fengsel i 45 dager. Retten fant straffeforslaget noe strengt, og fastsatte straffen til 30 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.

I tillegg må mannen betale 2.000 kroner i saksomkostninger.