Vidar Oskarson fra Mausund fikk i dag holde ett innlegg for kommunestyret i Frøya. Her presenterte han utfordringer og muligheter for å skape et framtid på øyene utenfor fast-Frøya.

Han etterlyste en kommunal plan for dette, og kom selv med en del forslag til tiltak. Det mest kontroversielle forslaget var å innføre boplikt overfor folk som arbeider på oppdrettsanlegg i øyrekka

- I dag har vi folk som bor i Trondheim, og som arbeider på oppdrett i øyrekka. Skal du arbeide på Kattholmen, så bør du bo på Mausund og skatte til Frøya. Det mener jeg, sa Oskarson til kommunestyret.

Oskarson fikk ikke særlig gehør for akkurat dette innspillet.

- Akkurat det ser jeg ikke for meg er mulig, sa Helge Borgen (Ap), som ellers støttet Oskarson sine innspill.

Oskarson viste til nedgang i folketall, og en aldrende befolkning på de fleste øyene. Han pekte på tre områder som viktig å fokusere på: rekruttering til fiske, satsinga på oppdrett, og bedret samferdsel. Og han ønsket at kommunen utformer en plan for øyrekka. Det fikk gehør.

- Til høsten skal vi starte arbeidet med samfunnsplanen. Jeg ser for meg at øyrekka kan bli et eget kapittel i den, sa ordfører Berit Flåmo.