Hitra kommunestyre vedtok torsdag å utvide Hitra industripark på Jøstenøya.  Bakgrunnen er avtalen med Lerøy , noe som gjør at det kreves enda mer plass.

Tidligere har kommunen vedtatt å bygge ut 120 dekar industriareal på nord-nordvestsiden av Jøstenøya. De først opparbeidede tomtene er allerede solgt til Marine Harvest AS og Brødrene Sunde AS som har sikret seg tomter for utbygginger.

Nå er også Bewi og Lerøy kommet på banen. Det betyr at industriområdet må utvides østover med ytterligere 60 dekar.

Kostnadene for utvidelsen er beregnet til 46 millioner kroner, noe kommunen finansierer ved låneopptak.

- Spennende

Bergljot Stokkan bemerkert at dette er en stor og spennende sak for kommunen, og ønsket prosjektet lykke til. Likevel stilte hun spørsmål om det er avklart når bedriftene ville komme i gang.

Ordfører Ole Haugen beroliget med at det er satt krav om byggestart innen to år, og at byggeprosjektene skal være fullført innen fire år.

– Men med de signalene vi har fått, ser ikke dette ut til å bli et problem. Bedriftene ivrer etter å komme i gang, så her føler jeg meg trygg på at det blir full fart, svarte ordføreren.