Debatten om det er riktig eller ikke av Sistranda skole å innføre forbud mot mobiltelefoner i skoletida, har gått både på lokalavisas nettsider og avisas Facebook-vegg. I tillegg har vi hatt en avstemming gående der vi spurte om lesernes forhold til mobilforbud i skoletida.

Over 500 lesere har så langt avgitt sin mening, og et klart flertall av disse mener at "Ja, helt greit at elevene må være uten mobil på skolen".

359 stemmer eller 71 prosent mener forbudet er riktig. 145 stemmer (29 prosent) mener at dette er altfor streng politikk ved skolen.