Arbeidet på den mye omdiskuterte gangbrua kom i dag ett skritt videre da glassplatene som skal preget deler av gangbrua, ble løftet på plass. Glassfeltene som nå fylles, er de delene av gangbrua som leder inn i Frøya kultur- og kompetansesenter.

Brua, som skal binde sammen Sistranda skole og kompetansesenteret, ble mye diskutert for tre ukers tid siden, da «bølgeblikk»-bekledninga kom på plass. Diskusjonene som fulgte både i nettavisene og i sosiale medier førte til at styringsgruppa satte seg ned og besluttet å endre utformingen av brua. Etter møtet sendte gruppa ut følgende pressemelding:

«Styringsgruppen for Frøya kultur- og kompetansesenter har i møte 09.05.2014 vurdert gangbrua og ser behovet for endret utforming av brua. Den bør tilføres kvaliteter med blant annet glass og dette må skje i samarbeid med totalentreprenør og arkitekt. Partene vil foreta en  vurdering av teknisk løsning og økonomi og der tidsaspektet også vil bli vurdert.»