Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at det nylig er påvist E. coli-smitte hos seks personer som er bosatt i ulike deler av landet. Smittekilden er foreløpig ukjent.

De smittede er i alderen 5 til 45 år og er bosatt i Trøndelag (4), Viken og Vestfold og Telemark, skriver FHI. Alle de smittede har blitt syke i juli, og ingen av dem har vært på reise i utlandet.

– Vi kan ikke si om dette er et avgrenset utbrudd, eller om det kan komme nye tilfeller, sier Silje Bruland Lavoll, overlege i seksjon for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet.

To av de smittede har utviklet den alvorlige komplikasjonen hemolytisk uremisk syndrom (HUS). I tillegg venter FHI på svarene fra prøvene til en tredje person som mistenkes å ha utviklet HUS.

– Vi følger situasjonen nøye og jobber tett med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet, legger Lavoll til.

Det var også et nasjonalt utbrudd av E. coli-smitte i juni, men ifølge FHI er dette utbruddet forårsaket av en annen EHEC-bakterie.

E. coli-bakterier er en fellesbetegnelse for bakterier som finnes naturlig i tykktarmen hos mennesker og varmblodige dyr. Disse tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterien kan forårsake alvorlig sykdom. Vanligvis kommer E. coli-smitte gjennom matvarer.