Peder bruker fortsatt plastpose. Butikksjefen tror det blir mer gjenbruk.