Mangler 70 cm på å få gratis kongeorgel til kirka

foto