Har en teori om hvordan skolebuss og personbil kolliderte

foto