Vil fylle ut i sjøen for å skape større industriområde