Vil fylle ut i sjøen for å skape større industriområde

Skale AQ ønsker å fylle ut i sjøen Foto: Kystplan