foto
Organist Hjalmar Flatval får gave av varaordfører Håkon Pettersen, Frøya, 1992. Foto: HF arkivet

I trofast tjeneste i nærmere 70 år