Dette tror de må til for å dempe vold og trusler ved sykehjemmene våre