Dette tror de må til for å dempe vold og trusler ved sykehjemmene våre

Harald Hatle, kommunalsjef helse og omsorg i Hitra kommune. Her foran det boligsosiale prosjektet Bergheim, som er under oppføring. Foto: Lars Otto Eide