145 presteboliger skal overføres til kirka. Men ikke denne i Fillan