145 presteboliger skal overføres til kirka. Men ikke denne i Fillan

Hitra nye prestebolig i Oldervika i Fillan. Foto: Lars Otto Eide