Snillfjord kommune har aldri tidligere tildelt offisielle veiadresser, men har hatt adressene knyttet opp mot gårds- og bruksnummer. På Hemnskjela skjer det en stor utbygging av nye boliger og fritidshus, fremmede kommer til området og behovet for et nytt og bedre veiadressesystem er til stede, mener utbygger Ragnar Volden. Formannskapet i Snillfjord vil tenke på saken og har valgt å utsette den i første omgang.

LES MER I HITRA-FRØYA FREDAG 12. OKTOBER