I alt sju militære fartøy deltok under paraden. Sjøforsvaret stilte med det gamle krigsskipet KNM Hitra, kystvaktskipet KV Tor og støttefartøyet KNM Olav Tryggvason, i tillegg til skoleskipene Kvarven og Nordnes og to lettbåter fra Kystvakten.

Tone Størksen, som er sjef for Sjøforsvarets baser på Haakonsvern og Ramsund, sier det er første gang et pride-flagg heises på et norsk militært fartøy, skrev Forsvarets Forum fredag.