Coop Hamarvik SA betaler ut 868.002 kroner i kjøpebonus til sine medlemmer basert på kjøp i lagets butikker og hos samarbeidspartnere i 2012.

Daglig leder Audun Klev forteller at til sammen 1.412 medlemmer har nå fått tilført bonus av sine kjøp. Beløpene varierer fra noen kroner til over 10.000 kroner for enkelte husstander - alt etter hvor mye det er handlet for i 2012.

Samarbeidspartnere

For kjøp i Coop Hamarviks egne butikker utbetales  613.000 kroner.

For kjøp i andre samvirkelag med bruk av Coop Hamarviks medlemskort utbetales 116.000 kroner og for kjøp hos samarbeidspartnere som Statoil, Esso, KappAhl og NetCom utbetales 139.000 kroner.

Økt omsetning

Omsetningen har økt i Coop Hamarviks butikker også siste året.

-  Selv med en butikk mindre i 2012 enn deler av 2011 (Melandsjø), ble det en økning på 0,4% til kr 58.754.000 i 2012.  Samtidig viser tallene at medlemmene handler en forholdsvis større andel i Coop Hamarviks butikker, samtidig som medlemsantallet øker, sier en fornøyd Audun Klev.

Ved årets start hadde Coop Hamarvik 1.598 medlemmer. Ved årets slutt var tallet økt til 1.644.