Klubben forsamlingshus var fullt av idrettsfolk, ildsjelerog støttespillere da Frøya Il feiret 60-års jubileum lørdag kveld.

Festmiddag, taler, revy og pengegaver sto på programmet.Blant de som mente Frøya Il fortjente litt økonomisk oppbacking var Bewi ogHotel Frøya, som sammen ga 60.000 kroner til jubilanten.

- Vi har øremerket halvparten av pengene, som skal gå tilhåndballtrener Øystein Claussen, for at han har bragt frøyahåndballen opp tilett nytt nivå, sa Stig Bremnes da han delte ut sjekken.

Frøya kommune fikk også 10.000 kroner fra Frøya kommune, vedvaraordfører Martin Nilsen. Masund Il ga 2.500 kroner som skulle gå tilsvømmegruppa.

Og som fortjent ble ildsjelene Jan Otto Fredagsvik ogRagnhild Ervik hedret med blomster, gaver og godord.