Til dette valget gjør Frøya og Hitra Venstre noe nytt: de sender ut en felles valgsending til husstandene i øyregionen.

– Vi gjør det for å spare penger og arbeid. Men samtidig er det også en fin måte å vise at det er fornuftig med samarbeid over kommunegrensene, sier lederne i lokalpartiene, Audun Liland og Johan G Foss i en pressemelding.

– Vi mener det er svært viktig å få til et godt kommunesamarbeid mellom Hitra og Frøya, sier Arvid Hammernes, som er tredjekandidaten på Venstres liste til stortingsvalget i Sør-Trøndelag.

- Uansvarlig å ikke utnytte mulighetene

– Jeg  vil si det så sterkt at det er uansvarlig av kommunene å ikke utnytte de mulighetene som ligger i samarbeid. Gjennom samarbeid kan de offentlige ressursene utnyttes bedre, vi kan øke kvaliteten på tjenestene, styrke fagmiljøene og bedre muligheten for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Vi får også bedre mulighet til å drive utviklingsarbeid, og vi får større tyngde overfor sentrale myndigheter. Også i Orkdalsregionen trenger Frøya og Hitra å stå sammen.

Frøya Venstre og Hitra Venstre tror kommunesammenslåing vil komme når tiden er moden.

- Det viktige nå er å etablere samarbeid på de områdene der det er gevinst å hente, og bygge opp tillit mellom kommunene, sier Hammernes og vil framheve at Venstre har vært den fremste pådriveren for samarbeid mellom Hitra og Frøya.

En del av Snillfjord med valgsendingen

Hitra og Frøya Venstre har trykt en egen, lokal valgappell (folder) som de sender ut med valgsendingen. De har også tatt med en del av Snillfjord i distribusjonen.

– Dette er ikke noe forsøk på å «annektere» deler av Snillfjord, forsikrer Foss og Liland. Vi gjør det for at også dette området skal få valgmateriell fra Venstre. Snillfjord har ikke noe eget venstrelag.

- Men dette gjorde at det ble nesten 4000 konvolutter som skulle pakkes. Det var mye arbeid, sier Liland og Foss, som er lettet over at sendingen nå er i posten.