Denne uken fikk formannskapet en orientering om pasienttransporten i øyrekka, og Helse-Midt fortalte at de ville forlenge kontrakten med Wold Kysttransport i ett år. Samtidig ble det gjort klart at Frøya aldri har hatt en ambulansebåt, slik flere har hevdet, deriblant ordfører Berit Flåmo. Hun skrev i fjor høst et brev til Helse-Midt Norge der hun hevder at ambulansebåttjenesten er fjernet og erstattet av pasienttransporttjeneste.

Hun mener likevel at Frøya bør få en ambulansebåttjeneste, slik mange andre kystkommuner i Midt-Norge har.

- Det dårligste tilbudet

- Nå har pasienttransporten fått utvidet kontrakten, og jeg er glad for det. Men det store spørsmålet er om vi skal har pasienttransportjeneste eller ambulansebåttjeneste. Det er bare Frøya som har pasienttransport i stedet for ambulansebåt i Midt-Norge. Det vil si at vi har det dårligste tilbudet. Jeg mener ambulansebåt er veien å gå, og vil fortsette kontakten med Helse-Midt for å  følge opp denne saken, sier Flåmo.

- Folk vil ha ambulansebåt

- Jeg har respekt for at Helse-Midt skal gjøre sin vurdering fra et faglig ståsted. Men det signalet folket i øyrekka gir oss er at de vil ha ambulansebåt. Jeg tror Helse-Midt skal tenke over at vi har en befolkningsøkning i deler av øyrekka, og en stor befolkningsøkning i høytider og ferier. Det regner jeg de vil ta med seg. Det handler om tryggheten til innbyggerne våre, sier Flåmo.