Helsestasjonen vil være stengt hele neste uke (uke 10) grunnet omlegging av datasystem. Dette melder Frøya kommune på sin hjemmeside. Det opplyses at brukere fritt kan utstyr for veiing og måling på egenhånd. Det vil ikke være helsestasjon for ungdom den aktuelle fredagen i uke 10.

Frøya kommune melder også at legekontoret vil være stengt onsdag 27. februar. Dette på grunn av intern opplæring.