Komopp er betegnelsen på opplevelsespakkene som er utviklet av NTNU/Senter for bygdeforskning og som skal danne den multimediale opplevelsesdelen i Frøya kultur- og kompetansesenter. Det ble utformet en hel smørbrødliste av slike pakker som det var meningen at kommunen, andre offentlige instanser og private bedrifter kunne kjøpe. Frøya kommune har blant annet kjøpt pakke med Laksesenter og med Skarv (der kamera settes ut ved skarvereir, og man har direkteoverføring til opplevelsessenteret).

Tre budsjetter

Men runden i siste formannskapsmøte viser tydelig at politikerne er usikre på hva de egentlig har betalt for. De ble forelagt tre forskjellige budsjett:

• et kostnadsbudsjett på arbeidet fram mot åpning av kultur- og kompetansesenteret.

•  ett investeringsbudsjett for komopp-pakkene

• ett budsjett for drifta av det ferdige huset

3.4 mill før åpning

Frøya kommune har i utgangspunktet budsjettert med at det forberedende arbeidet med Frøya kultur- og kompetansesenter vil koste 1,7 millioner kroner fram til åpningen i mai neste år. Men bare utgiftene til å ha prosjektdirektør Svein Jarle Midtøy i 18 måneder, koster 1,5 millioner. Tidligere i vår orienterte Midtøy om de reelle kostnaden ved arbeidet som nå gjøres, og varslet at kostnadene ville bli langt høyere enn først budsjettert.Kostnadsbudsjett som ble lagt fram for politikerene sist uke, viser ar arbeidet vil koste ganske nøyaktig det dobbelte: 3,420 millioner kroner.

Inn i dette ligger det komplementering av flere såkalte komopp-pakker, arbeidet med Froheim på Sørburøya og kjøp av en rekke tjenester.

Investeringer

Det ble også lagt fram et investeringsbudsjett på totalt 2,5 millioner. Alle postene her viser til komplementering av ulike komopp-pakker. Dette budsjettet har en underbudsjettering på 2,2 millioner.

Forvirret

At disse komopp-pakkene var ført på to forskjellige budsjetter, gjorde politikerne forvirret. Prosjektdirektør Svein Jarle Midtøy var ikke til stede i møtet for å svare på spørsmålene som kom.

- Vi klarer ikke å se hele bildet gjennom dette. Er det rart vi er forvirret, sa Arvid Hammernes.

Han ønsket en full orientering om status for disse opplevelsespakkene.

- Det var jo meningen at en del av komopp-pakkene skulle være spleiselag. Jeg ønsker en orientering der også driftskostnadene ved pakkene blir spesifisert, og der vi får spesifisert hva kommunen må betale alene, og hva som er en del av et spleiselag, sa Arvid Hammernes (V).

Kristin Reppe Storø (Ap) var enig.

- Her er det en sammenblanding av flere saker. Vi må få se på komopp separat, sa hun, og foreslo å utesette saken til de hadde fått en bedre redegjørelse.

Dette betyr at heller ikke det forelagte budsjettet for drift av kulturhuset ble behandlet denne gangen.

Kan gå i null med statlig hjelp

Driftsbudsettet viser at det vil koste 5,1 millioner årlig å drive huset. Det opereres i den første fasen med driftsinntekter på 3,2 millioner. Det betyr en underdekning på 1,9 millioner kroner. Dette før det er avklart om Nasjonalt innovasjonssenter for oppdrett får penger fra statsbudsjettet. Og før det er avklart om Salmar får visningskonsesjon knyttet til laksesenteret.

Blir det visningsanlegg kan man ut fra en omsetning på to millioner kroner sitte igjen med en netto på en millioner kroner til drifta av huset.

Får man i tillegg statsstøtte til innovasjonssenteret på tre millioner årlig, budsjetteres det også med at man kan sitte igjen med en årlig netto på en million på det.

Det betyr at prosjektlederen har lagt fram et budsjett som, forutsatt at staten sier ja både til visningskonsesjon og penger fra statsbudsjettet, så vil kultur- og kompetansesenteret kunne drives uten at det blir en ny årlig utgiftspost på Frøya kommune driftsbudsjett.