I følge Dagbladet har utrykningspolitiet utarbeidet enliste over 100 veier i landet de vil prioritere å følge opp i 2013.

- Vi samarbeider med lokale politidistrikter ogStatens vegvesen for å finne de veiene hvor vi må sette inn ekstra storeressurser og tiltak, sier UP-sjef Runar Karlsen til Dagbladet.

Fv.714 er blant veiene der UP-vil prioritere sininnsats.

- Det er veier med ulykkesrisiko, men også ulovligehandlinger som fartsovertredelser. Vi tenker det er smartest å være der vi kangjøre mest nytte for oss, sier Karlsen til Dagbladet.

Sikkerheten på veiene skal bli bedre medforebyggende arbeid som kjøretøykontroller, fartsmålinger, bilbeltebruk ogpromillekontroller.

- Det er mange veier som går igjen fra år til år.Dette er transportårene i landet vårt, og det er her ulykkene skjer. Du kanaldri utelukke at ting skjer på andre veinett, men det er viktig at vi er dervi vet det skjer ulovligheter, sier UP-sjefen til Dagbladet.