Hitra formannskap skulle i siste møte ta stilling til om de skulle vevilge 100.000 kroner ekstra til kommunens deltakelse i Island games på Bermuda i sommer. Hitra planlegger å reise med stor tropp, og på grunn av at lekene er på Bermuda, blir dette de dyreste øylekene Hitra har deltatt på.

Eldbjørg Broholm (Ap) stilte spørsmål ved om det var avklart om det blir fotballturnering for kvinnene. Hun mente det ville bli feil å bevilge så mye penger hvis fotballtroppen skulle være med uten at de skulle delta i noen turnering.

Formannskapet valgte å utsette saken til det er endelig avklart om det blir fotballturnering.