I vinter fortalte lokalavisa om liten interesse for pengene i det kommunale næringsfondet i Frøya. Pengene får kommunen tildelt fra fylket, som regionale utviklingsmidler, hvert år. Dette er penger som kommunen kan dele ut til bedrifter som etableringsstøtte etter støtte til bestemte utviklingsprosjekter.

På grunn av at potten de siste årene ikke har vært brukt opp, satt man med hele 2,7 millioner kroner etter påfyll ved nyttår.

Men de siste månedene har pengene fått bein å gå på. I april innvilget kommunen en hittil rekordsum på 875.000 kroner til Seashell for utvidelse av kaia til fiskmottaket på Dyrøya.

- I de siste har det vært et jevnt sig med søknader, og jeg har også etter den siste bevilgningsrunden tre-fire søknader som ikke er behandlet, sier kommuneplanlegger John Birger Johnsen.

Sist tirsdag behandlet formannskapet fire søknader til en totalsum på nært 650.000 kroner.

• Frøya nye næringsforening fikk innvilget inntil 250.000 kroner til arbeid med sentrumsutvikling på Sistranda

• Huseyn Yildiz får inntil 50.000 kroner til etablering av innvandrerbutikk på Sistranda.

• Strømøy gård/SLT Stall og stuteri har inntil 198.103 kroner til etablering av oppholdsrom til det nyetablerte ridesenteret på Strømøya.

• Og som Hitra-Frøya fortalte om i tirsdagens papirutgave, har Scardi As søkt om 160.000 kroner til et pilotprosjekt for å teste ut funksjonaliteten i deres helsekort/smartkort blant arbeidsinnvandrere i øyregionen. Politikerne var ikke i tvil om at de ville være med og støtte dette. Som Helge Borgen (Ap) sa det:

- Dette kan bli stort. Det er fantastisk at en sånn sak kan dukke opp fra ei bedrift i ei lita bygd på landet.