Dagens kommunestyremøte innledes med to orienteringer. Fra kl. 10 vil Øyrekka-patriot Vidar Oskarson fra Mausund holde et ca. 45 minutters innlegg. Overskriften på innlegget er "Øyrekkas utvikling og framtid".

Edvard Ulvan, daglig leder i Dalpro, som vil deretter holde en orientering om selskapet.

Møtet overføres på web-tv, og begge innleggene kan du se her via hitra-froya.no

SE MØTET VED Å FØLGE DENNE LINKEN