Et enstemmig Hitra kommunestyre vedtok torsdag å kjøpe de seks resterende leilighetene på Vikantoppen. Det betyr at samtlige ti leiligheter i det nye boligkomplekset blir kommunale utleieboliger.

Per Ervik (PP) sa til lokalavisa sist tirsdag at dette er en vinn-vinn-sak, og pekte spesielt på at man med dette skaffet seg leiligheter som kan tilbys nøkkelpersoner som man ønsker å rekruttere til Hitra.

Men da det i kommunestyret ble spurt om hvilke betingelser som lå i at man får husbanklån på disse leilighetene, kunne rådmannen opplyse at lånet kun kan gis til utleieboliger til vanskeligstilte, asylsøkere og ungdom.

- Men dette var ikke klargjort ennå da formannskapet behandlet saken, poengterer rådmann Roger Antonsen til lokalavisa.

Han sier at han i tillegg til dette kjøpet på Vikantoppen jobber med et opplegg nettopp for blant annet å ha boliger å tilby når man skal rekruttere folk til spesialhelsetjenesten.