Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Mange viltpåkjørsler første halvdel av helga

Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Hasse Lossius