Lokalavisa Hitra-Frøya besøker et treff på Fillan skole søndag ettermiddag. Idet vi ankommer løper det barn og voksne rundt i skolegården og spiller boccia og kjegl. To kvinner sitter og småprater ved et bord og vi ser vår mulighet til å introdusere oss og finne ut hva dette er for slags samling.

Salma, en ung og artikulert kvinne i slutten av tyveårene, smiler og ønsker oss velkommen.

- Dette er et aktivitets-treff for kvinner med minoritetsbakgrunn.

I regi av kommunen, frivilligsentralen og med midler fra Gjensidigestiftelsen har tre innovative kvinner startet “den røde tråd”.

Startet som strikkegruppe

Det hele startet med en ide Salma fikk da hun skulle skrive sin masteroppgave i helsefremmende lokalsamfunnarbeid. Hun ville skrive et prosjekt som omhandlet utsatte grupper i et lokalsamfunn. Slik kom hun på navnet “den røde tråd”, hun skulle først starte en strikkegruppe for innvandrerkvinner, men det har nå utviklet seg til noe helt annet og navnet symboliserer nå den røde tråden innvandrere må gjennom under integreringsprosessen; fra å bli kjent, bygge netverk og tilslutt bli en ressurs i lokalsamfunnet.

I tillegg til dette var det også med tanke på sin mor Salma ville starte disse treffene.

- Min mor ble mye sittende hjemme og hadde ikke mange muligheter eller tilbud til å integrere seg i det norske samfunn, noe jeg jeg ble oppmerksom på i ungdommen og har tatt med meg i voksen alder. Jeg syns det er viktig å kunne gi kvinner en plass å dra for å kunne bli kjent med nærmiljøet og visa versa.

Hensikten med treffpunktet er å skape en plattform hvor damer med minoritets-bakgrunner kan treffes for å dele utfordringer med likesinnede og for å øke sine nettverk i lokalmiljøet. Fra venstre: Majd, Darin Beniah og Mohammed.

Møtetreff for kvinner

Disse treffene arrangeres jevnlig og det står fruktfat, kaffe og kake på bordet. Salma påpeker at disse treffene er hovedsaklig for kvinner med minoritetsbakgrunn.

- Alle kvinner med minoritetsbakgrunn er ikke like, vi inviterer dem til treff i første omgang for å bli kjent med hverandre for å få et nettverk.

Salma forklarer videre at de etterhvert kommer til å invitere inn kommunale og andre lokale instanser.

- For eksempel så vil vi invitere inn helsetjenesten slik at de kan informere litt om tjenesten og kvinnene kan bli bedre kjent med tilbudet. Det er også viktig at disse instansene får et ansikt utad til minoritetsgruppene i lokalsamfunnet.

Salma forteller at det i Norge og i kommunen er et godt tverfaglig samarbeid, noe som kan være nyttig informasjon for kvinnene som treffes i regi av “Den røde tråd”.

Maria Anonsen serverer fra kake- og fruktfatene.

Øker det lokale nettverket

Hensikten er å skape en plattform hvor damer med minoritets-bakgrunner kan treffes for å dele utfordringer med likesinnede og for å øke sine nettverk i lokalmiljøet som styrker deres selvtillit samtidig som det bygger deres trygghet overfor samfunnet de har valgt å bosette seg i.

Salma påpeker at de ikke utelukker menn, men:

- Mennene er de som vanligvis drar på jobb og får en sosial omkrets gjennom arbeidet sitt, da er det lett for kvinnene å bli hjemme for å passe barn og stelle hus. Derfor mener vi dette er en viktig knutepunkt for jenter og kvinner å møtes ved.

Til slutt skal de også invitere norske jenter og kvinner til treffene slik at de med minoritetsbakgrunn blir mer integrert.

Trenger transport

Det har vært noen utfordringer med oppmøte og Slama og de andre ildsjelene har ringt rundt for å minne potensielle deltagere på treffene og til og med gått så langt å dra for å hente dem.

- Busstilbudet er mye bedre nå enn da jeg kom til Hitra for fem år siden, men det er fortsatt vanskelig for noen å møte opp pga manglende transport. Men vi stiller gjerne opp og både henter og kjører, legger hun til før en liten krabat med munnen full av kake kommer og huker tak i henne for å vise henne noe.

Arrangørene vil gjerne oppfordre alle som har mulighet og har interesse til å møte på samlingene i den røde tråd.