Dette er Hans Anton Grønskags svar på ordfører Berit Flåmos brev, gjengitt i lokalavisa Hitra-Frøya før påske.

Ola Vie, Steven Crozier, Tove Iren Berge Knutsen, Hans Anton Grønskag, Gustav Witzøe, Emma Louise Årvik og Johan G Foss: Er du optimist med tanke på naturen, Berit Flåmo?

Berit Flåmo: - Jeg er håpefull

- Ordføreren var raskt ute med et motsvar til spørsmål vedr. miljø på Frøya.  Jeg har respekt for svaret, men jeg deler nok helt klart økofilosofiens skepsis til Gro Harlem Brundtlands begrep "bærekraftig utvikling"! Det finnes ingen bærekraftig vekst for vestens måte å leve på! Vi må ha stans!

Vår del av verden trenger ikke mer kraft, vi trenger mindre! Gro har basert sin tenkning på markedskreftenes tenkning. Dette er sosialdemokratiets problem, og det problemet kommer til å bli større og større for «venstresida».

Nå kan man vel heller ikke påstå at AP har de lengste tradisjoner når det gjelder bærekraftig utvikling, selv om Gjerevold rett nok var den første miljøminister. Under skiftende AP-regjeringer har avfolkninga av distriktene skutt fart, og bruk etter bruk er lagt ned.

Er import av all mat "bærekraftig"? På dette området kommer Norge ut som en versting.

Lokalt: Det kan vel heller ikke være så veldig "bærekraftig" at kommunen graver vekk all kulturjorda på Sistranda. Jeg tror AP gjør lurt i å ikke lulle seg inn i forestillinger om at de har svar på alle miljøutfordringer, pga Gro! Mange dogmer står for fall!

Hans Anton Grønskag