Representanter fra Hitra kommune og energiselskapet SAE Vind er tirsdag ettermiddag i møte for å diskutere Hitra 2, den planlagte utvidelsen av Hitra vindpark på Eldsfjellet. Etter det vi forstår, nærmer det seg en investeringsbeslutning for utvidelsen.

Lokalavisa kommer tilbake med referat fra utfallet av møtet.

Gode erfaringer

- Ti års drift har vist at vindparken er hensiktsmessig plassert, ble grundig planlagt og er godt drevet.

Det sa kommunikasjonssjef i Statkraft, Torbjørn Steen, i forbindelse med jubileumsfesten for vindparken i fjor. Steen betegner Hitra vindpark som en driftssikker og stabil produsent av fornybar energi gjennom et tiår.

- Erfaringene vi har gjort oss tar vi med i planleggingen av nye vindkraftanlegg. Det gjelder ikke minst i planleggingen av Hitra 2, som vi håper kan være i drift innen utløpet av 2020.

Steen forteller at Statkrafts norske vindparker, bygget i 2002-2006, er lønnsomme investeringer som tilfredsstiller avkastningskravet som ble forutsatt da parkene ble besluttet bygget.

–  Vindparkene ble bygget lenge før elsertifikatmarkedet ble etablert som støttesystem, og mottok i stedet ca 33 millioner kroner i investeringsstøtte fra Enova. Denne støtten ga ikke lønnsomhet alene, men sammen med salg av grønne sertifikater til Nederland, ble det lønnsomt å investere i Hitra vindpark, forklarer Steen.

137 GWh årlig

Steen forteller at forventet, gjennomsnittlig årsproduksjon over vindparkens levetid er ca 138 GWh. Så langt etter ni hele driftsår er det i gjennomsnitt produsert ca 137 GWh årlig.

Størst produksjon hadde Hitra vindpark i 2007, med 157 GWh, mens det i 2010 ble oppnådd kun 116 GWh.

Noen mener at slike møller skjemmer naturen, mens andre føler de kun sørger en mer spennende utsikt. Foto: Rune Eian.
Ordfører Ole L. Haugen og prosjektdirektør Knut Mollestad i SAE Vind under tirsdagens møte. Foto: Cecilia Brurok