Fisker Trond Mathissen har fått dispensasjon fra strandsoneloven og reguleringsplanen for Mausund havneområde, til å bygge brygge og kai. Tiltaket strekker seg inn i det område hvor planen for havna ikke tillater innstallasjoner, men overskridelsen er vurdert som begrenset, samtidig som den er nødvendig for å få en funksjonell kai.