Prosjektleder John Arne Moen, som er i gang med forprosjektet rundt etablering av folkehøyskole i øyrekka, kom i går med følgende statusoppdatering rundt prosjektet.

- Jeg har nå vært i kontakt med Folkehøgskolerådet flere ganger, og departementet en gang, og jeg tror nok vi kan slå fast at det per i dag ikke eksisterer noe anlegg i Øyrekka som vil bli godkjent som internat til en folkehøgskole med 75 elever, skriver Moen på Øyrekka Folkehøgskoles facebookside.

Strenge krav

Ikke mindre enn tre direktorater skal godkjenne et eventuelt internat, og kravene er strenge sier Moen, både med hensyn til universell utforming, romstørrelse, rømningsveier, sanitæranlegg, høyde under taket etc.

Det er også krav om avstand mellom internat og undervisningslokaler, det vil si at de må ligge i tilknytning til hverandre.

Vil kreve stor ombygging

- Tilbakemeldingen fra departementet, som til sjuende og sist skal godkjenne en eventuell skole, er at de er veldig strenge når det gjelder disse kravene når det gjelder nye folkehøgskoler. Det betyr at vi ikke vil få godkjent anlegg som tilsvarer standarden ved eksisterende folkehøgskoler, dersom denne ikke imøtekommer de ulike kravene.

Dersom man skulle benyttet noen av anleggene som flere har foreslått, både på Mausund og Sula, ville det trolig krevd så stor ombygging - og dertil tilbygging, at det rett og slett ikke vil være vesentlig besparende i forhold til nybygg, sier Moen.

Møte med arkitekt og Øyrådet

I går var Moen i møte med arkitekt i Trondheim som har tatt på seg å lage en skisse for et nytt skoleanlegg.v

Dette er blant annet nødvendig for å kunne gi et noenlunde konkret kostnadsoverslag.

- Neste uke treffer jeg det nye Øyrådet. Der vil folkehøgskoleplanene bli drøftet ytterligere, avslutter Moen.

Rapport på forprosjektet skal leveres rådmannen innen 1. august.