I dag, 27.mars, er den store årlige aksjonsdagen for innsamling til Kirkens Nødhjelp. Dette er en landsomfattende aksjon, hvor  konfirmantene gjør en kjempejobb ved å gå fra dør til dør.

- Innsamlingsresultatet i fjor for Hitra og Frøya tilsammen var cirka 64.000 kroner. Dette er bra, men det utgjør likevel bare ca 8 kroner pr. hode.  Vi bør ha råd til mer, sier diakon Jorunn Foss, som er regionansvarlig for aksjonen.

Temaet for aksjonen i år er ”Sammen for en rettferdig verden”. Pengene  blir ellers brukt til alt arbeide som Kirkens Nødhjelp driver, både i katastrofesituasjoner og mer langsiktig satsing for å bygge opp igjen land og folk.

- Base for innsamlinga, er for Hitra, kommunestyresalen. Den er åpen for henting og bringing av bøsser fra kl 1630 til 2030. For Frøya brukes Sletta kirke, som er åpen i samme tidsrommet. Ved retunering av bøssene, vanker nysteika vafler, forteller Jorunn.

Hun oppfordrer folket på øyene til å ha kontanter klare når ungdommene dukker opp i ettermiddag.